Reklamacný poriadok

V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu.Klient  je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu danej cestovnej kancelárie tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Zástupca cestovnej kancelárie  je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v rámci svojej kompetencie.


Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a vykonať nápravu, spíše zástupca cestovnej kancelárie s klientom písomný záznam s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Záznam podpíše zástupca cestovnej kancelárie  alebo dodávateľa služby a reklamujúci, ktorý dostane jeden exemplár písomného záznamu.


Svoje nároky z reklamácie musí klient  uplatniť v danej cestovnej kancelárii bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy.

 

Reklamácia musí obsahovať nasledovné údaje:.
a) údaje potrebné na identifikáciu zájazdu: /číslo zmluvy, mená cestujúcich, termín pobytu, destinácia, názov ubytovania, iné/
b) dátum uzatvorenia zmluvy
c) názov cestovnej kancelárie, s ktorou bola zmluva uzavretá
d) popis reklamovaných služieb
e) kontaktné údaje klienta, bankové spojenie
f) reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený delegátom, prípadne fotografie

 

Cestovná agentúra podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou a teda nevybavuje v jej mene reklamácie. Prijatie reklamácie cestovná agentúra potvrdí  pečiatkou s dátumom prijatia a podpisom. Bezprostredne  ju odošle na vybavenie príslušnej cestovnej kancelárii. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je cestovná kancelária povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.

RIEŠENIE SPOROV

Vážení zákazníci, 

informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.


Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov

 

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na bb@elegancetravel.sk

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Krajiny

Zobraziť všetky »

 

„Cestovanie je jediná vec, ktorú si kúpiš a spraví ťa bohatším.“ ~ neznámy autor

Facebook Elegance Travel

Zasielanie noviniek

Počasie

Albánsko
včera:   13 °C
Bulharsko
zajtra:   10 °C
Čierna Hora
zajtra:   14 °C
Egypt
zajtra:   28 °C
Grécko
zajtra:   20 °C
Chorvátsko
zajtra:   16 °C
Taliansko
zajtra:   16 °C

Sme členom združenia

Partneri